Beeldende Kunst | Rob Ruimers

Target | LBS 000 | NT | RK | NT


Rob Ruimers verliet ooit de scheepsbouw om zijn leven volledig aan de kunst te wijden. Hij tracht bij elk beeld een gevoel van vrijheid te bereiken, maar de autonomie waar hij naar zoekt is tevens een enorme  worsteling. Rob is ervan overtuigd dat de mens meer door zijn instincten dan door de rede wordt geregeerd. Veel van zijn sculpturen verwijzen naar genitaliën als symbolen voor lust en voortplanting, terwijl andere ingaan op ambitie en de strijd om de macht. Ruimers confronteert ons met zijn eigen primitieve verlangens en is niet alleen brutaal eerlijk, hij is ook optimistisch: onze ware aard aanvaarden en ermee in het reine komen, maakt een meer zinvolle en speelse benadering van het leven mogelijk.

Meer over Rob Ruimers

 
 
 
E-mailen